Libera circulatie a marfurilor si a serviciilor

Directiva ATEX este denumirea colocvialã a directivei Uniunii Europene, care unificã dispozițiile privind cerințele care trebuie îndeplinite de produsele apropiate de profit în vecinãtatea zonelor cu pericol de explozie. Acest lucru ajutã în mod semnificativ fluxul de bunuri între toate statele membre, deoarece, dupã cum știți, libera circulație a produselor este o parte din ipotezele obișnuite ale comunitãții europene.

https://neoproduct.eu/ro/diet-stars-un-mod-eficient-si-extrem-de-gustos-de-a-pierde-in-greutate/Diet Stars Un mod eficient și extrem de gustos de a pierde în greutate

În Polonia, ATEX a descris în Legea ministrului economiei cerințele minime pentru dispozitivele și sistemele de protecție comandate pentru utilizarea în medii potențial explozive, precum și faptele și datele derivate din derivate (Directiva ATEX 94/9 / CE.În principiu, descrie tipul de niveluri detaliate necesare de securitate și tehnologie pe care produsul trebuie sã le îndeplineascã în raport cu centrul în care va fi utilizat. Cu toate acestea, trebuie amintit cã, în plus fațã de cerințele directivei ATEX, fiecare produs trebuie sã respecte, de asemenea, liniile directoare ale propriilor legi aplicabile cu privire la un anumit sortiment și sã constituie certificatele cerute din punct de vedere legal.Principalul mediu în care este servitã directiva este minele, în special subteranul, expuse la originea metanului și / sau prafului de cãrbune. Alte zone vulnerabile includ centralele chimice, centralele electrice, fabricile de ciment, fabricile de prelucrare a lemnului și organismele artificiale. Prezența concentrațiilor explozive în aer și frecvența vieții lor determinã clasificarea spațiului ca zonã de pericol de explozie. Un produs care nu primește un certificat ar trebui retras de pe piațã. Aceasta propune, mai presus de toate, siguranța persoanelor care deservește și reducerea pierderilor legate de evenimente dificile. Datoritã designului adecvat al tuturor construcțiilor și instrumentelor, puteți reduce la minimum riscul de atac la un anumit loc de muncã.Organismele de certificare pentru produsele din Polonia sunt: UDT-CERT, ITG KOMAG, Institutul Central Minier, Experimental Mine "Barbara" Miko³ów și OBAC - Centrul de testare a certificãrii și certificãrii Sp. z o.o. cu sediul în Gliwice.În plus fațã de Uniunea Europeanã, se aplicã standardele de certificare IECEx, ale cãror principii sunt armonizate cu recomandãrile ATEX. Pe baza comunitãții europene, certificarea IECEx nu este necesarã.