Materiale de stingere pdf

Vaporii de apã sunt un agent de stingere utilizat în mod obișnuit. Este adaptat numai în spații închise cu cubaturã redusã. Utilizarea aburului pentru a stinge pe suprafețe simple nu dã rezultatele așteptate. Aburul este limitat de greutatea sãnãtosului, în timp ce condițiile de suprafațã deschisã nu ating concentrația corespunzãtoare de stingere.

Utilizarea vaporilor de apã în apartamente a cãror capacitate cubicã nu depãșește 500-520 m3 este datã. Ar trebui apoi sã fie camere închise. Orice scurgeri vor reduce eficacitatea suprimãrii aburului.Cel mai adesea, vaporii de apã sunt asociate cu incendii de stingere care pot sta în sãli de uscare a lemnului, la șantierele de depozitare a materialelor inflamabile, pe nave, pomparea produselor petroliere, în locuri cu cazane de vulcanizare sau coloane de rectificare.Aburul, ca stingãtor de incendiu, este probabil practic pentru stingerea incendiilor de corpuri solide care nu se formeazã ca rãspuns la apã în anumite condiții de temperaturã. Nu este benefic și utilizarea vaporilor de apã pentru a stinge incendiile, dacã materialele arse, la sfârșitul relației cu aburul vor fi distruse.Utilizarea vaporilor de apã pentru stingerea incendiilor scade concentrația de oxigen într-o stare în care procesul de combustie este greu. Aburul evapora gazele inflamabile în câmpul de ardere.Cel mai funcțional și pozitiv este stingerea incendiilor cu abur saturat, care este dat sub presiune de la 6 pânã la 8 atmosfere.Aburul ca metodã de stingere a incendiilor poate fi utilizat numai în locații curente, pentru care este planificat sã vã asigurați cã locuitorii nu se aflã acolo. Cu ajutorul aburului excesiv de presiune ar putea fi tragic pentru sãnãtate și chiar pentru viața umanã.