Taxa de inregistrare fiscala telestar 799

Întreprinzãtorii care vând produse sau servicii care folosesc case de marcat trebuie sã aibã o serie de obligații pentru acestea. Contabilitatea prin intermediul casei de marcat este reglementatã în mod legal în regiunea polonezã. Legile relevante și de detaliu rezolva responsabilitãțile clientului și proprietarul banilor. Birourile fiscale noi funcționeazã bine atât în magazinele mici cât și în cele mari. Dupã cumpãrarea dispozitivului & nbsp; trebuie sã semnați un contract cu un serviciu sãnãtos - acest serviciu nu numai cã va efectua toate reparațiile, dar va efectua, de asemenea, fiscalizarea.

Biroul fiscal trebuie sã fie informat în prealabil despre aceastã nouã activitate, deoarece necesitã un om din acest birou. În timpul procesului de fiscalizare, angajatul serviciului va tipãri un raport din casa de marcat, iar agentul fiscal va întocmi un raport adecvat. Aceste documente ale investitorilor trebuie sã fie pãstrate împreunã cu cartea de service a casei de marcat. O procedurã similarã se aplicã și atunci când citiți din avizul fiscal al coffers. Antreprenorul trebuie sã-și aminteascã faptul cã i se permite sã întâlneascã doar câteva noutãți în conștientizarea fondurilor. Se poate atunci adãuga sau elimina produse sau servicii din aceasta. Puțini oameni știu cã, cu ajutorul casei de marcat nu este înregistratã numai vânzarea de produse, ci și toate serviciile. Aceste aspecte sunt reglementate precis de legea relevantã, care enumerã profesiile și munca în care sunt necesare numerar. Lipsa unui registru de numerar sau lipsa înregistrãrii vânzãrilor pe acesta conduce la impunerea unor penalitãți mari de cãtre biroul fiscal. Utilizatorul casei de numerar trebuie sã aibã și la sfârșitul fiecãrei zile, dar și sãptãmâna, luna și anul, sã tipãreascã un raport relevant care sã prezinte o prezentare detaliatã a activitãților desfãșurate în posibilitãțile perioadei de decontare. Lipsa unor rapoarte adecvate poate fi, de asemenea, motivul impunerii unei sancțiuni de cãtre birou. Prin urmare, fiecare comerciant ar trebui sã ofere angajaților sãi o pregãtire corespunzãtoare în casa de marcat. Puțini antreprenori știu cã având aceste fonduri de rezervã în toate locurile unde se referã la registrul principal, nu puteți opri înregistrarea vânzãrilor chiar dacã dispozitivul se descompune.