Zona de explozie

Directiva ATEX (Atmosphères Explosibles, cunoscutã și sub numele de Directiva 94/9 / CE, este o reglementare a Uniunii Europene care definește cerințele esențiale ale produselor de date pentru utilizarea în medii potențial explozive. Riscul de explozie a metanului și prafului de cãrbune este majoritatea corectã a mașinilor și echipamentelor utilizate în minele de cãrbune, iar directiva ATEX se aplicã echipamentelor și metodelor de protecție dedicate jocului în spații expuse pericolului de explozie. Pânã de curând, regulamentele privind securitatea în diferite țãri ale UE diferã de la un altul, ceea ce a reprezentat un obstacol major în calea libertãții de schimb de mãrfuri între țãrile membre.Directiva unificatã ATEX a fost creatã din ultimul sens, care a unificat reglementãrile existente și a facilitat ușor circulația articolelor în cadrul Organizației Europene. În punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 100a din Tratatul de la Roma, cel mai important obiectiv al directivei ATEX este de a asigura libera circulație a mãrfurilor care asigurã un nivel ridicat de protecție împotriva exploziilor. În ceea ce privește dispozitivele de date pentru robot în zonele expuse riscului de explozie, Parlamentul European și Uniunea Europeanã Deschisã au emis, la 23 martie 1994, Directiva ATEX 94/9 / CE, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2003. În plus, la 16 decembrie 1999, a fost adoptatã Directiva 1999/92 / CE ATEX137 (cunoscutã și sub numele de UTILIZATORI ATEX, care modificã cerințele minime de siguranțã pentru operațiunile în domenii în care existã riscul unei atmosfere explozive. Directiva ATEX 94/9 / CE a început sã funcționeze pânã la 1 iulie 2003 și a înlocuit directivele anterioare 76/117 / CEE și 79/196 / CEE.

Marcajul CE (fr Conformité Européennenumãrul de identificare al organismului de certificaresimbol al executãrii contra explozieigrup de exploziicategorie de dispozitivetipul de protecție împotriva exploziilorexplozivclasã de temperaturã

Vã recomandãm formarea Atex