Zona periculoasa a masinii

Existã multe locuri în care existã multe riscuri pentru sãnãtatea umanã și bunãstarea. Se pare cã locurile sigure care privesc în propriul oraș, lipsite de anumite mãsuri de securitate, ar putea conta pentru pericolul pentru populație.

Un astfel de pericol este cu siguranțã benzinãrii, depozite de gaze tehnice, un alt mod de vânzare și arta materialelor pirotehnice, fãrã a menționa instalațiile militare care se aflã adesea în orașele lor.Toate aceste instituții, cele din orașele lor, au un nivel mãsurabil de pericol pentru locuitorii din mediul urban, în timp ce în orice posibilitate este potrivit pentru buna funcționare a populației generale. În cele din urmã, pentru a minimiza riscul, serviciile corespunzãtoare iau pași specifici pentru a spori nivelul de securitate în jurul acestor locuri.Protecția unor astfel de locuri este reglementatã de reglementãri speciale care sunt de asemenea în vigoare în momentul în care se face investiția pentru ca instalația sã creeze un pericol atunci când este și în timpul funcționãrii. Normele de sãnãtate și siguranțã joacã un rol deosebit de important aici, la care doresc sã se adreseze atât angajații, cât și clienții folosiți de companiile "mari".Stațiile de benzinã care sunt puse în aproape toatã zona meritã o atenție deosebitã aici. La stații se alege o mulțime de combustibil inflamabil, care, ca urmare a unui incendiu, poate provoca o explozie gravã. Prin urmare, este important sã se determine zonele de pericol de explozie în sistemul de siguranțã. În aceste zone, se restrânge regimurile de securitate. Este interzisã utilizarea focului deschis. La întreținerea unei benzinãrii, trebuie acordatã o atenție deosebitã reglementãrilor privind incendiile, deoarece chiar și cel mai mic incident poate provoca o explozie care va pune în pericol sãnãtatea și întreținerea multor persoane.